Afdruk

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 · 44536 Lünen · Duitsland

Telefoon: +49 231 49 62 99 96
Fax:           +49 231 99 33 54 99
Web: www.idc-klaassen.com
E-Mail: idc(@)idc-klaassen.com

Algemeen directeur: Martin Klaassen
Registratienummer bij het kantongerecht van Dortmund: A17623
BTW-identificatienummer in overeenstemming met § 27 a van de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE287835802
EORI: DE298239036030838

ElektroG / WEEE
Registratienummer in Duitsland DE 20900480. Informatie over de naleving van de informatieverplichting overeenkomstig artikel 18, lid 2, is te vinden op het volgende adres van het ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid: https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/

VerpackG
Registratienummer in Duitsland DE 2987 7007 00768

We streven er te allen tijde naar om tot een overeenkomst te komen met onze klanten. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Realisatie & Ontwerp: Feinkost Lehmann Entertainment

Deze juridische verklaring is ook van toepassing op onze mobiele website, onze aanwezigheid op sociale media en ons YouTube-kanaal:

https://www.facebook.com/idc.klaassen

https://www.instagram.com/idc_klaassen/

https://www.tiktok.com/@idcklaassen

https://twitter.com/IDC_Klaassen

https://www.pinterest.de/IDC_Klaassen/

https://www.youtube.com/channel/UCGpDv9gNWGSWuv7YggyOUUg

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Disclaimer

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt verwezen of gelinkt vanaf zijn pagina’s – tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de respectieve pagina’s aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina’s heeft gelinkt. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglists en alle andere vormen van databanken, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en handelsmerkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Verantwoordelijk voor de inhoud is Martin Klaassen, contactgegevens zie hierboven.