Goldring – pick-up principes in vergelijking

Moving Magnet (MM)

Moving Coil (MC)

Voordelen
• redelijk geprijsd
• verwisselbare naald
• compatibel met phono MM inputs
Voordelen
• zeer lage bewegende massa = extreem lage vervorming
• handgemaakt en aangepast
• zeer goede kanaalscheiding en overspraak voor optimale stereobeeldvorming
Alle pickups met een bewegende magneet maken gebruik van Faraday’s wet van elektromagnetische inductie. Het stelt dat een geleider die in een veranderend magnetisch veld wordt geplaatst, een elektromotorische kracht geïnduceerd krijgt die evenredig is met de veranderingssnelheid van het veld. Wanneer een permanente magneet aan of nabij de polen van een spoel met een ijzeren kern wordt opgehangen, genereert de spoel de vereiste variabele magnetische flux wanneer de magneet wordt bewogen. Een cantilever brengt de door de naald opgevangen mechanische trillingen uit de groef van de plaat rechtstreeks over op de permanente magneet. Er wordt een elektromagnetisch veld gecreëerd dat rechtstreeks verandert in verhouding tot de mechanische trilling. Op deze wijze worden de audiosignalen in de groef van de plaat omgezet in kleine elektrische stroompjes, die vervolgens worden versterkt en via de luidsprekers worden weergegeven.

De pick-up moet via de kabel van de toonarm worden aangesloten op een ingang van een phonoversterker, zodat de lage spanning (gewoonlijk 5 mV) die door het systeem wordt opgewekt, wordt verhoogd tot enkele volts. Goldrings MM-systemen hebben een relatief hoge uitgangsspanning en vereisen een belastingsimpedantie van 47 kΩ. Hierdoor zijn ze compatibel met de MM phono-ingang die op veel versterkers standaard aanwezig is. Indien uw versterker geen MM phono-ingang heeft, kunt u passende phono-voorversterkers los aanschaffen.

Zoals de naam al zegt, werkt deze pick-up met een bewegende spoel en een stationaire magneet. Aan de wet van Faraday wordt voldaan omdat een geleider die beweegt in een stationair magnetisch veld een veranderende magnetische flux creëert. Een grote permanente magneet wordt vastgezet en produceert een sterk, uniform magnetisch veld in de spleet tussen twee daaraan bevestigde poolstukken. Aan een rubber demper in de spleet hangt het anker dat de generatorspoel draagt, die op zijn beurt via de naalddrager met de naald is verbonden. Terwijl de naald door de groef gaat, beweegt de spoel in het magnetische veld en genereert daarin een elektromagnetisch veld (EMF). Aangezien de bewegende massa zich veel dichter bij het scharnierpunt bevindt, wordt de traagheid verminderd. De transiëntrespons is aanzienlijk beter dan die van de MM-types. Tegelijkertijd is het gemakkelijker om de stereospoelen nauwkeurig in het magnetisch veld te plaatsen, en dit zorgt voor een betere kanaalbalans en een betere overspraak.

Om de massa laag te houden, bevat de spoel slechts een paar windingen draad – daardoor produceert hij een veel lagere output dan een bewegende magneet (typisch 0,5 mV). Daarom hebben MC-elementen een speciale phonotrap nodig met een hoge versterking en een lagere belastingsimpedantie. Daarom kunnen ze niet worden gebruikt met een normale MM phono ingang. Omdat het MC-element zowel een lage inductie als een lage interne weerstand heeft, wordt het niet beïnvloed door de belastingscapaciteit van de phonotrap en interconnects, wat resulteert in een vloeiendere, langere frequentierespons. MC phonovoorversterkers bieden meestal diverse instelmogelijkheden om het geluid extra aan te passen aan de smaak.